Ο Θεσπρωτός φιλόλογος Γρ. Μαρτίνης παρουσιάζει τα ήθη και τα έθιμα της Ηπείρου, με εντυπωσιακές ομιλίες!

Ο Θεσπρωτός φιλόλογος Γρηγόρης Μαρτίνης, από το Πολύδροσο Σουλίου, παρουσιάζει τα ήθη και τα έθιμα της Ηπείρου, με ομιλίες, που αφήνουν θετικές εντυπώσεις! Με την επάρκεια των γνώσεών του, αλλά και μετά από κοπιώδη έρευνα, περιγράφει με σαφήνεια τη «μετάβαση», με την οποία μεταφέρονται από τη μια γενιά στην άλλη τρόποι δραστηριότητας ή επιλογές ή δοξασίες και έτσι τα κρατά στο φως. Γίνεται το πνευματικό «όχημα», μέσω του οποίου μαθαίνουμε κάτι από τα ήθη και τα έθιμα και από το απόθεμα των
συσσωρευμένων γνώσεων, καθώς και
από τη στάση ζωής των προπατόρων. Ο φιλόλογος Γρηγόρης Μαρτίνης συμβάλλει στην τόνωση της ομαδικής συνειδητότητας και συνοχής. Εκπαιδευτικός, που παρακολούθησε ομιλία του, έγραψε: "Διάλεξη υψηλού επιπέδου και πολύ τυχεροί όσοι ήμασταν εκεί και απολαύσαμε την ευφράδεια και ταυτόχρονα τον αμύθητο πλούτο γνώσεων του ομιλητή! Μαγεία!".