Στη μυθολογία έχει τις ρίζες του χωριό στη Θεσπρωτία!

Τα αρχαία ευρήματα δείχνουν ότι το χωριό Μόρφη (Μορφάτι παλαιά) Θεσπρωτίας κατοικήθηκε από πολύ παλιά (παλαιολιθική  εποχή).  Δεν είναι λίγα τα τοπωνύμια, που παραπέμπουν στην Αρχαία Ελληνική Μυθολογία: Το όνομα του χωριού προέρχεται από το θεό του ύπνου Μορφέα, το βουνό Ερμήτης σχετίζεται με τον αγγελιοφόρο των
θεών Ερμή και το όνομα της λίμνης Καλοδικίου οφείλεται στη μυθική βασίλισσα των Θεσπρωτών Καλλιδίκη.