Αυξημένες φέτος οι εκδρομές σχολείων προς την Θεσπρωτία...

Επιπλέον η Ηγουμενίτσα πέρασμα των εκδρομέων μαθητών προς Ιταλία και Κέρκυρα... 
Αυξημένες είναι φέτος, σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές, οι σχολικές εκδρομές στη Θεσπρωτία. Η Ηγουμενίτσα, η Σαγιάδα, τα Σύβοτα και η Γλυκή είναι τα κυριότερα σημεία των επισκέψεων των μαθητών. Η Θεσπρωτία σιγά σιγά αναπτύσσεται ως προορισμός σχολικών εκδρομών. Επιπλέον η Ηγουμενίτσα πέρασμα των εκδρομέων μαθητών προς Ιταλία και Κέρκυρα. Οι μαθητικές εκδρομές σχολείων απ' ολόκληρη την Ελλάδα προς διάφορες χώρες
της Ευρώπης και ιδιαίτερα τη γειτονική Ιταλία,
αλλά και προς το νησί των Φαιάκων δεν είναι λίγες. Έτσι οι μαθητές πολλές φορές διανυκτερεύουν στην Ηγουμενίτσα και σιτίζονται στην πόλη.