Η άγνωστη ιστορία της λίμνης με τα νούφαρα στη Θεσπρωτία...

Η λίμνη του Καλοδικίου, κοντά στο Μαργαρίτι Θεσπρωτίας, καλλιεργούνταν από τους κατοίκους  των χωριών Μάντουκα, Μορφάτι, Ελευθέρι και Πυργί,  καθώς και από Μαργαριτιώτες. Όταν ο  Αλαη-Πασάς κατέκτησε την Ήπειρο, έφτιαξε ένα φράγμα από την μεριά του Πυργιού, για να μην σπέρνουν  οι ντόπιοι κάτοικοι στα χωράφια του, τα οποία είχε παραχωρήσει  σε εξιλαμισμένες  Το 1913 δημιουργήθηκε το φράγμα στην γέφυρα του Μουρίου
και το 1952 και το 1965 επεκτάθηκε. Η λίμνη εμπλουτίστηκε με γόνο ψαριών το 1952.
Η έκταση της λίμνης καλύπτει τα 4.500 στρέμματα,
από τα οποία το ένα τρίτο περίπου είναι στεριά.
Η λίμνη, εκτός από τα βουνά, που από τα γύρω βουνά σ' αυτή, έχει και πηγές, που αναβλύζουν
από το υπέδαφος της. Για να αντιμετωπιστούν οι βδέλλες που παλαιότερα ταλαιπωρούσαν όσους επιχειρούσαν να μπούν στην λίμνη για παπύρι, ρίχτηκε σ' αυτή ένας συγκεκριμένος γόνος ψαριού από την Ιταλία, που έτρωγε τις βδέλλες. Στην δεκαετία του 1980 απαγορεύτηκε το κυνήγι και το ψάρεμα, η λίμνη εμπλουτίστηκε με διάφορα υδρόβια ζώα όπως οι μυοκάστορες κλπ και σήμερα
είναι προστατευόμενη περιοχή του ΝΑΤURA.