Σχοινοβασία...

Το χελιδονάκι, στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας σχοινοβατεί πάνω σ' ένα καλώδιο της ΔΕΗ. Και η ζωή μας μια σχοινοβασία δεν είναι; Κλυδωνίζεται ανάμεσα στο παρόν και την ερημιά του θανάτου. Η φωνή μας δεν ξυπνά καμία ηχώ. Γιατί αυτά που έχουμε να
πούμε δεν απευθύνονται πια σε κανέναν. Δεν τα υπαγορεύει εξάλλου η ζωή, παρά τα επιβάλει η εξουσία του τίποτα.