Μεταφέρουν χρήματα από την Ελλάδα χρήματα στην Αλβανία και λαθραίο καπνό από την Ελλάδα στην Αλβανία!

Οι τελωνειακοί του Τελωνείου Κακαβιάς εντόπισαν Αλβανό, ο οποίος αποπειράθηκε να μεταφέρει από την Ελλάδα στην Αλβανία 14.950 ευρώ, χωρίς να υποβάλλει την απαιτούμενη δήλωση περί διαθέσιμων ρευστών στην τελωνειακή αρχή. Τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και εισπράχθηκε το προβλεπόμενο πρόστιμο. Σε άλλη περίπτωση, οι τελωνειακοί διέκοψαν την πορεία Αλβανού, ο οποίος αποπειράθηκε να εισέλθει στο ελληνικό έδαφος, μεταφέροντας  10 κιλά καπνό επιμελώς κρυμμένα σε ελληνικό όχημα, χωρίς να καταβληθούν οι αναλογούντες δασμοί και φόροι.