Μειώθηκαν τα τελευταία χρόνια οι κούκοι στη Θεσπρωτία!

Μειώθηκαν τα τελευταία χρόνια οι κούκοι στη Θεσπρωτία! Ενώ τα παλαιότερα χρόνια στα θεσπρωτικά χωριά ακούγονταν πολλοί κούκοι, που έφερναν και την άνοιξη, τελευταίως έχουν μειωθεί. Ο κούκος είναι ένα πουλί στο μέγεθος του περιστεριού με σταχτο-γκρίζα πλάτη και λευκή κοιλιά με σκούρες ραβδώσεις. Κατά πάσα πιθανότητα θα το δείτε σαν μια σκούρα μορφή που πετάει αρκετά
γρήγορα ανάμεσα σε χωράφια ή ανάμεσα σε δάση. Όλοι θα έχουμε ακούσει κάποια στιγμή το χαρακτηριστικό «κου-κου, κου-κου». Οι κούκοι συναντώνται συχνά σε όλων των ειδών τα εδάφη, σε δάση και ανοιχτές πεδιάδες μέχρι και ορεινές πλαγιές. Οι κούκοι δεν φτιάχνουν τις δικές τους φωλιές αλλά αφήνουν τα αυγά τους στις φωλιές άλλων πουλιών. Ο νεοσσός του κούκου σκάει από το αυγό του πριν από τα μικρά του άλλου πουλιού που έχει φτιάξει την φωλιά και πετάει έξω τα άλλα αυγά!