Αναβαθμίζεται το αρχαίο θέατρο Γιτάνων στη Θεσπρωτία

Αναβαθμίζεται το αρχαίο θέατρο Γιτάνων στη Θεσπρωτία, καθώς θα αναστηλωθεί με ανυψωτικά μηχανήματα έργων. Το θέατρο των Γιτάνων είναι ένα από τα σημαντικότερα αρχαία ελληνικά θέατρα, εξαιτίας ενός σπάνιου χαρακτηριστικού του: ένας μεγάλος αριθμός εδωλίων έχει στην πρόσθια όψη εγχάρακτες επιγραφές ονομάτων όπως: Μενέδαμος, Χαροπίδας, Αλέξανδρος, Παυσανίας κ.α. Στις συμπληρωματικές εργασίες περιλαμβάνεται καθαρισμός
και διάνοιξη του δρόμου πρόσβασης, ενώ ήδη έχει κατασκευαστεί προστατευτικό ανάχωμα προκειμένου να μην εισρέουν νερά από τον ποταμό Καλαμά στο χώρο του θεάτρου. Σε δεύτερο στάδιο θα αναληφθεί πρωτοβουλία καθαρισμού της κοίτης του από φερτά υλικά και κυρίως από κορμούς δένδρων, ώστε να περιοριστεί το ενδεχόμενο ανόδου της στάθμης του.