Το αλάτι της Σαγιάδας "ταξίδευε" σ' όλα τα Βαλκάνια!

Οι μεγαλύτερες αλυκές στην Ήπειρο ήταν στη Σαγιάδα και το Σαγιαδινό αλάτι "ταξίδευε" σε όλα τα Βαλκάνια. Τον μεσαίωνα για να μπορεί να υπάρξει ένας στρατός, μια πόλη οργανωμένη, έπρεπε να υπάρχει αλάτι. Δεν είναι τυχαίο που με το αλάτι πλήρωναν. Αλλά οι αλυκές της Σαγιάδας, τροφοδοτούσαν με αλάτι
και την ενδοχώρα. Με τα γαϊδουράκια ή τα μουλάρια φόρτωναν το αλάτι της Σαγιάδας και έφτασε από το ένα άκρο έως το άλλο της Ηπείρου.