ΣΕΒΑΣΜΟΣ στον άνθρωπο, ΣΕΒΑΣΜΟΣ στους πρόσφυγες, ΣΕΒΑΣΜΟΣ στην πονεμένη ψυχή!

Σενάρια-φήμες για πέρασμα μεταναστών από τα κυκλώματα στην Ιταλία είτε μέσω Αλβανίας είτε μέσω των λιμανιών  Ηγουμενίτσας και  Πατρών...
Ενώ τα σενάρια-φήμες για πέρασμα μεταναστών από τα κυκλώματα στην Ιταλία είτε μέσω Αλβανίας  είτε μέσω των λιμανιών Ηγουμενίτσας και  Πατρών αρχίζουν να συζητούνται, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ στον άνθρωπο, ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ στους πρόσφυγες, ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ στην πονεμένη ψυχή! Ανεξάρτητα από το ποιοι είναι αυτοί, που έφυγαν από τις χώρες τους υπό
συνθήκες πίεσης, ανεξάρτητα από το που θέλουν να πάνε, ανεξάρτητα από τα προβλήματα, που δημιουργούν και τους δημιουργούν, ανεξάρτητα από την εκμετάλλευση, στην οποία υπόκεινται, ανεξάρτητα από το τι σκέφτονται, αυτό που μετράει είναι η δική μας στάση απέναντί τους. Και η δική μας στάση, δεν μπορεί να είναι άλλη από τη στάση της αγάπης. Όχι ακραίες συμπεριφορές, όχι προπηλακισμοί, όχι φόβος, αλλά ανθρωπιά.