6 φωτό από τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου στην Ήπειρο

Πρώτος ο Παναγιώτης Σούτσος πρότεινε το 1834 την καθιέρωση εορτασμού της Ελληνικής Επανάστασης την 25η Μαρτίου, αναφέροντας ότι ήταν η μέρα γενίκευσης της επανάστασης και αναγέννησης της Ελλάδας, σε υπόμνημα το οποίο ο Ιωάννης
Κωλέττης υπέβαλε στον Όθωνα ως πρόταση σχεδίου νόμου. Το έγγραφο του Κωλέττη, τότε Υπ. Εσωτερικών, έχει ημερομηνία 22 Ιαν./2 Φεβρ. 1835 και μιλάει για τη θέσπιση εορτασμών.