354 υποθέσεις (18 από τη Θεσπρωτία) απασχόλησαν το 2015 τον Συμπαραστάτη του Πολίτη στην Ήπειρο

Κατά τη διάρκεια του έτους 2015 προσέφυγαν στο Συμπαραστάτη του Πολίτη της Περιφέρειας Ηπείρου με αιτιματά τους 234 πολίτες, 103 επιχειρηματίες και 17 ομάδες πολιτών από όλη την Ήπειρο, δηλαδή υπήρξαν συνολικά 354 υποθέσεις. Εξ αυτών 16 υποθέσεις αφορούσαν αλλοδαπούς. Κατά περιοχές, από το νομό Άρτας υποβλήθηκαν 21 προσφυγές, από τη Θεσπρωτία 18,
από τα Ιωάννινα 291 και από την Πρέβεζα 24. Τα ζητήματα που απασχόλησαν το γραφείο του Συμπαραστάτη κατά κατηγορία και αρμοδιότητα ήταν: Ογδόντα τρεις (83) υποθέσεις αφορούσαν ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διαφορές και εκκρεμότητες. Τριάντα μία (31) αφορούσαν εργασιακά ζητήματα και εργασιακά δικαιώματα. Ογδόντα έξι (86) ήταν αρμοδιότητας της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Ηπείρου. Πενήντα
επτά (57)  αφορούσαν ζητήματα διαφόρων Δήμων της Ηπείρου. Τριάντα οκτώ (38) ήταν διαφορές πολιτών και επιχειρηματιών με τις Τράπεζες. Τριάντα πέντε (35) αφορούσαν Δημόσιους Οργανισμούς, Υπουργεία και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου. Είκοςι τέσσερις (24) περιπτώσειςήταν  ποικίλου περιεχομένου.