Χριστουγεννιάτικες γιορτές για παιδιά στην Ηγουμενίτσα και αλλού...

Πολλές είναι οι χριστουγεννιάτικες γιορτές για τα παιδιά στην Ήπειρο. Στην Ηγουμενίτσα, στα Γιάννινα, στην Πρέβεζα και στην Άρτα. Μεταξύ αυτών το "Γραικο-χωριό" στο Γκραικοχώρι Ηγουμενίτσας και οι εκδηλώσεις του Επιμελητηρίου Άρτας, όπουσε εξέλιξη βρίσκεται η δράση  «Τα παιδιά  χαρίζουν παιχνίδια σε συνομηλίκους τους». Μια πρωτοβουλία  για την συγκέντρωση  παιχνιδιών που θα διατεθούν σε παιδιά άπορων οικογενειών με
τη στήριξη του τοπικού παραρτήματος του Ερυθρού Σταυρού. Στόχος είναι τα φετινά Χριστούγεννα κάθε παιδί να λάβει το  δικό του παιχνίδι. Κάθε παιδί μπορεί να παραδώσει το δικό του παιχνίδι αυτοπροσώπως. Επίσης και εκπαιδευτικοί σχολείωνκαι φροντιστηρίων της περιοχής μπορούν να υιοθετήσουν αυτή  την πρωτοβουλία και να συμμετάσχουν ενεργά και αποτελεσματικά στη συγκέντρωση παιχνιδιών και μαζί με τα παιδιά ανά τάξη ή ανά σχολείο να τα παραδώσουν στο Επιμελητήριο. Πληροφορίες: 2681028728.