"Τα παιδιά είναι παιδιά και δεν κάνουμε διακρίσεις όταν λένε τα κάλαντα"!

Τι έκανε εντύπωση σε Ηγουμενιτσιώτη, παραμονή των Χριστουγέννων...
Ηγουμενιτσιώτης μάς έγραψε τα παρακάτω: "Είδα πολλά παιδιά την παραμονή των Χριστουγέννων να λένε τα κάλαντα. Και χάρηκα πολύ. Κάποια από αυτά ήταν από την αλλοδαπή ή προέρχονταν από διάφορες κοινωνικές ομάδες (παιδάκια με ειδικές ικανότητες ή παιδάκια ρομά". Αγαλλίασε η καρδιά μου, που τα έβλεπα. Ανεξάρτητα για ποιο σκοπό κατέβηκαν στους δρόμους να πουν τα κάλαντα, έβλεπες ότι έδιναν και έπαιρναν κάτι από τη μαγεία των
Χριστουγέννων. Τα
παιδιά είναι παιδιά και δεν κάνουμε διακρίσεις όταν λένε τα κάλαντα".