Η αιθαλομίχλη συνεχίζει να "πνίγει" πόλεις της Ηπείρου...

Από τις μετρήσεις καταγράφονται στον σταθμό ατμοσφαιρικής ρύπανσης της Περιφέρειας Ηπείρου, που είναι εγκατεστημένος στην πόλη των Ιωαννίνων,  διαπιστώνεται κατά διαστήματα υπέρβαση του ορίου των 100μg/m3  συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10 – PM10). Σε μικρότερη έκταση αιθαλομίχλη δημιουργείται και σε άλλες πόλεις της Ηπείρου. Από τις αρμόδιες
υπηρεσίες συστήνεται η λήψη των βραχυπρόθεσμων
μέτρων μείωσης των εκπομπών καύσης που περιλαμβάνουν:

  • σύσταση για αποφυγή της χρήσης τζακιών, θερμαστρών στερεών καυσίμων και θερμαστρών βιομάζας και για χρήση εναλλακτικών καυσίμων και πηγών θέρμανσης έναντι της χρήσης στερεών καυσίμων και καυσίμων στερεής βιομάζας,
  • σύσταση για ρύθμιση του θερμοστάτη στους 18οC σε περιπτώσεις ύπαρξης κεντρικού συστήματος θέρμανσης για επίτευξη αποδεκτού επιπέδου θερμικής άνεσης χωρίς υπερκατανάλωση ενέργειας,  
  • απαγόρευση οποιασδήποτε καύσης σε ανοικτούς χώρους