Η ματιά της αγελάδας...

Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε στην παλαιά εθνική οδό Ηγουμενίτσας-Ιωαννίνων μια αγελάδα. Η ματιά της μόλις αντιλήφθηκε ανθρώπινη παρουσία με
πολλά νοήματα: Άγρια; Επιθετική; Ήρεμη; Παρηγορητική; Απορρητική; Αγαπητική; Εχθρική; H ερμηνεία της ματιάς της μάλλον εξαρτάται από την συναισθηματική κατάσταση εκείνου που τη βλέπει.