Ο Θεσπρωτός ευεργέτης Ηλίας Σάρρας, δεν ξεχνιέται από τους συμπατριώτες του...

Ο Θεσπρωτός ευεργέτης Ηλίας Σάρρας, δεν ξεχνιέται από τους συμπατριώτες του. Πέρα από τις δωρεές του στο χωριό του Καστρί Θεσπρωτίας, δαπανώντας δικά του χρήματα, αλλά και με δικές του παρεμβάσεις υπήρξε τηλεφωνική σύνδεση, καθώς και ηλεκτρισμός, ήταν παρών σε διάφορες ανθρωπιστικές δράσεις σ΄ ολόκληρο το νομό Θεσπρωτίας και εξυπηρετήσεις εκατοντάδων Θεσπρωτών. Στη γενέτειρά του λειτουργεί το "ίδρυμα Ηλία Σάρρα". Κάθε δυνατή προσπάθεια να αξιοποιηθεί  κάνει το διοικητικό του συμβούλιο,πρόεδρος του οποίου είναι ο γιος του ευεργέτη και προεδρεύων αντιπρόεδρος ο Ιωάννης
Παπαφιλίππου.