Σε ελάχιστα χωριά της Θεσπρωτίας λειτουργούν σχολεία! Τα κτίρια, αντί να ερημώνουν, μπορούν να αξιοποιηθούν...

Αναγνώστης της "Κάτοψης" μάς απέστειλε το παρακάτω σχόλιο: "Σε ελάχιστα χωριά της Θεσπρωτίας λειτουργούν σχολεία. Σε πολύ λίγα. Τα χωριά ερήμωσαν, νέες οικογένειες δεν υπάρχουν, έτσι τα σχολεία έκλεισαν και όπου υπάρχουν παιδιά, μεταφέρονται σε σχολικά συγκροτήματα. Έμειναν, όμως, τα κτίρια. Αυτά τα κτίρια μπορούν να αξιοποιηθούν για διάφορες, πολιτιστικές
κυρίως, χρήσεις. Πολλά από τα κτίρια αυτά έχουν και αρχιτεκτονική αξία και είναι κρίμα να μένουν αναξοποίητα και να φθείρονται χρόνο με το χρόνο".