11 εικόνες από παιδικές Χριστουγενιάτικες εκδηλώσεις

 


11 εικόνες από παιδικές Χριστουγενιάτικες εκδηλώσεις. Μας τις απέστειλαν η Περιφέρεια Ηπείρου, ο Δήμος Ζηρού, το υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης και άλλοι φορείς. Τα παιδιά χρειάζεται να


νιώσουν το χριστουγενιάτικο πνεύμα.