Το Κέντρο Δία Βίου Μάθησης του Δήμου Ηγουμενίτσας προσφέρει ευκαιρία εκπαίδευσης σε μεγάλους...

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας και το Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης& Νέας Γενιάς και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης)συνεχίζουν τη λειτουργία του Κέντρου Δία Βίου Μάθησης του Δήμου Ηγουμενίτσας,  στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά
προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις εθνικής και τοπικής εμβέλειας για την εκπαιδευτική περίοδο 2015-2016.
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.
Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στο γραφείο του ΚΔΒΜ στο παλιό Δημαρχείο Ηγουμενίτσας (Ελευθερίας 7, Ηγουμενίτσα) στον κ. Γιαννακό Αλέκο,τηλ 2665360019 καθημερινά από 9.00-14.00
Για περισσότερες πληροφορίες στο ΚΔΒΜ Ηγουμενίτσας στο τηλέφωνο 2665029024 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email)kdvm37@gmail.com
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ηγουμενίτσας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Α/Α
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
1
ΟΙΚΟΝΟΜΙA - EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

1.1
Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων
25
1.2
Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
50
1.3
Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη
25