Το "Καρκαμίσι" Παραμυθιάς στη Θεσπρωτία ιστορικό σημείο αναφοράς, για όλη την Ήπειρο! (Φωτό του 1943)

Το "Καρκαμίσι" Παραμυθιάς στη Θεσπρωτία, είναι ιστορικό σημείο αναφοράς, για όλη την Ήπειρο! Τί είναι το "Καρκαμίσι"; Μια παλιά βρύση με άφθονο νερό, όπου επί αιώνες αποτελούσε, εκτός από τόπο συγκέντρωσης των Παραμυθιωτών και τόπο επίσκεψης για όποιον Ηπειρώτη βρισκόταν στην
κωμόπολη. "Θα τα πούμε στο "Καρκαμίσι",  ήταν η έκφραση, που κυριαρχούσε ανάμεσα σ' αυτούς, που κανόνιζαν συνάντηση στην Παραμυθιά. Δίπλα και κοντά στη βρύση υπήρχαν καφενεία, γι' αυτό η περιοχή αποτελούσε κοινωνικό κέντρο συναναστροφής ανθρώπων. Η φωτογραφία,
  δημοσιευμένη στο βιβλίο του καθηγητή Παναγιώτη Τσαμάτου "Εν Παραμυθία τη 29-9- 1943" δείχνει το δρόμο μπροστά απο το "Καρκαμίσι", όπως ήταν τότε που τον διάβηκαν για τελευταία φορά οι 49 εκτελεσθέντες πρόκριτοι από τους Γερμανούς και τους Μουσουλμάνους Τσάμηδες, οδεύοντας προς τον
τόπο της θυσίας.