Πρόταση για αναβάθμιση του ελληνικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου...

Νέο νόμο για την εκπαίδευση στην Ελληνική Μειονότητα ζητούν οπρόεδρος της "ΟΜΟΝΟΙΑΣ" Λεωνίδας Παππάς και ο καθηγητής Παναγιώτης Μπάρκας...

Με πρωτοβουλία του Γενικού Προέδρου της  «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» (Οργάνωσης του Ελληνισμού της Αλβανίας) Λεωνίδα Παππά,  πραγματοποιήθηκε  στους Αγίους Σαράντα, κοινή σύσκεψη της Επιτροπής Παιδείας του Γενικού Συμβουλίου και καθηγητών του Ελληνικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου, με θέμα την Παιδεία στο χώρο της Ελληνικής Μειονότητας. Ο πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος του Πανεπιστήμιου Αργυροκάστρου  Παναγιώτης Μπάρκας παρουσίασε την έκθεση, που
συνέταξε το ίδρυμα τους, για την σημερινή κατάσταση και τις προτάσεις που κάνουν για την αναβάθμιση της παιδείας στο χώρο της Βορείου Ηπείρου. Ο Γενικός Πρόεδρος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»  αφού συνεχάρη τους καθηγητές για την εξαιρετική τους μελέτη, δήλωσε πως το Ελληνικό Τμήμα του Πανεπιστημίου
Αργυροκάστρου – ως το ανώτερο μειονοτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα – εκτός της ακαδημαϊκής του αποστολής θα πρέπει να έχει λόγο στα παιδαγωγικά ζητήματα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως και στην συνεχή επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού. Σημείωσε ότι η οργάνωση  επιδιώκει τον καλύτερο συντονισμό με την εκπαιδευτική κοινότητα και άλλους φορείς, για την αναβάθμιση – εκσυγχρονισμό της παιδείας στη Βόρειο Ήπειρο.  Οι προτάσεις του Ελληνικού Τμήματος Αργυροκάστρου, θα αποτελέσει τη βάση συζήτησης για την σύνταξη της τελικής πρότασης προς το Υπουργείο Παιδείας της Αλβανίας με στόχο τη δημιουργία ενός νέου νόμου για την εκπαίδευση στην Ελληνική Μειονότητα, βασιζόμενος στις σύγχρονες απαιτήσεις και τις διεθνείς συμβάσεις για τα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων.