Λιγότεροι απόδημοι φέτος το Καλοκαίρι στα χωριά της Θεσπρωτίας!

Σε σύγκριση με άλλες χρονιές, πολλοί παρατηρούν ότι φέτος το Καλοκαίρι στα χωριά της Θεσπρωτίας έχουν έρθει λιγότεροι απόδημοι. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από τη συμμετοχή στις διάφορες εκδηλώσεις. Και από το εσωτερικό και από το εξωτερικό ο αριθμός των μεταναστών, που έφτασαν στον τόπο τους για διακοπές, δεν είναι ο ίδιος
ούτε με παλαιότερα ούτε με πέρυσι.  Ένας λόγος, ο κυριότερος, σύμφωνα με εκτιμήσεις, είναι οι οικονομικές συγκυρίες αυτής της περιόδου. Πάντως ο
σύνδεσμος των αποδήμων με την πατρώα γη, όσο και να εμποδίζεται από πρόσκαιρες καταστάσεις, δεν αποκόπτεται. Είναι τόσο ισχυρός και τόσο γνήσιος, που δεν σβήνει ποτέ.