Όσοι θέλουν βοήθεια σε τρόφιμα και πράγματα στη Θεσπρωτία μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέχρι τις 26 Αυγούστου...

Δόθηκε  παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για "επισιτιστική και υλική συνδρομή», για όσους έχουν ανάγκη έως την ΤΕΤΑΡΤΗ  26  Αυγούστου 2015. Η Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε Θεσπρωτίας, με επικεφαλής εταίρο (Δικαιούχο) την Περιφέρεια Ηπείρου, πρόκειται να υλοποιήσει στην
Περιφερειακή Ενότητα
Θεσπρωτίας, δράσεις του εν λόγω Προγράμματος και συγκεκριμένα :

1)Παροχή υλικής βοήθειας
·  Τρόφιμα (περιλαμβανομένων την διανομή φρέσκων
τροφίμων, έτοιμων γευμάτων και βρεφικών τροφών)
·Παιδικά-Σχολικά Είδη –Είδη καθαρισμού –προσωπικής υγιεινής & ρουχισμός
2.Συνοδευτικές Δράσεις
·Αντιμετώπιση κοινωνικού αποκλεισμού ή εκτάκτων αναγκών (π.χ. συμβουλές για οικογενειακή και οικονομική διαχείριση ,ισορροπημένη  διατροφή ,κοινωνική ένταξη παιδιών κ.λ.π).