Τι αναφέρει για τη Μαζαρακιά Ηγουμενίτσας Τούρκος περιηγητής, που πέρασε από εκεί το 1613!

Την Μαζαρακιά Ηγουμενίτσας την συναντούμε με το σημερινό της όνομα απο την εποχή του 1551, όπου ήταν επαρχία (Naxigie) με το όνομα Μαζαράκι και περιελάμβανε 38 χωριά.  Ο Τούρκος περιηγητής Έλβια Τσελεμπή, που πέρασε από την Μαζαρακιά το 1613, αναφέρει ότι είχε 35 χωριά και ότι κατακτήθηκε απά τον Gedik Ahmed πασά,
επί βασιλείας του σουλτάνου Beyazit του 2ου Βελη (1481-1512. Το 1613 που πέρασε ο Έλβια Τσελεμπή απο την περιοχή,  σημειώνει ότι η έδρα της επαρχίας της Μαζαρακιας, μεταφέρθηκε αργότερα στο Μαργαρίτι, χωρίς να προσδορίζει πότε έγινε αυτό.  Αυτό επιβεβαιώνεται απο το φορολογικό μητρώο που είχαν οι Τούρκοι στην περιοχή, όπου  με βάση αυτό, εισέπρατταν τους φόρους κάθε χωριου και μπορούσαν να ελέγχουν τους  φοροεισπράκτορες, οι οποιοι ήταν κάτοικοι των χωριών με αυξημένες αρμοδιότητες και αξιώματα από τον κατακτητή. Ήταν προφανές ότι οι περισσότεροι απο αυτούς, λόγω συμφερόντων, αλλα και ασφυκτικών πιέσεων, άλλαζαν το θρήσκευμα, εξασφαλίζοντας την  ζωή και την περιουσία τους, και αργότερα σφετερίζονταν τα κτήματα και τα κοπάδια  των χριστιανών συγχωριανών τους.