Πολλοί πιστοί στη Μονή Ραγίου (του 11ου αιώνα) για την εορτή της απόδοσης της Κοίμησης της Θεοτόκου...

Πολλοί πιστοί βρέθηκαν στη Μονή Ραγίου Θεσπρωτίας για την εορτή της απόδοσης της
Κοίμησης της Θεοτόκου. Η Μονή εορτάζει τη συγκεκριμένη ημέρα και συγκεντρώνει πιστούς από την ευρύτερη περιοχή της Ηγουμενίτσας. Στους προσκυνητές προσφέρθηκε από τον ηγούμενο π. Γεράσιμο Φραγκόπουλο γεύμα. Η Μονή είναι αφιερωμένη στην Κοίμηση
της Θεοτόκου. Κατά την παράδοση μάλλον ανήκει στον 11ο αιώνα. Μια ημερομηνία 1703 σε χειρόγραφο αναφέρεται στα σύνορα του μοναστηριού. Η Μονή υπέστη πολλές επιδρομές και καταστροφές. Αναφέρεται ότι το 1864 ο καλόγερος Ναθαναήλ την ανοικοδόμησε. Ήταν πλούσια μονή, με εκατόν πενήντα μοναχούς στην ακμή της και συντηρούσε πολλά σχολεία της περιοχής. Έγινε σταυροπηγιακή το 1909 και διαλύθηκε το 1924. Ο ναός της μονής αποτελείται από νάρθηκα, καθολικό και ιερό. Είναι θολωτός με καμάρα και ασυνήθιστο τρούλο. Ο τρούλος είναι πολύπλευρος με ανοίγματα για φωτισμό στο εσωτερικό.