Δαμασκηνός Πετράκης: Ο αρχιμανδρίτης της πίστης με γνώση...

Ήρθε στα χέρια μας ένα βιβλίο, που συνέγραψε ο αρχιμανδρίτης Δαμασκηνός Πετράκης, ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως Ηλείας. Τίτλος: "Ηλειακό Αγιολόγιο-Ιστορικές και κριτικές επισημάνσεις". Σ' αυτό το βιβλίο φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο π. Δαμασκηνός Πετράκης είναι κληρικός της πίστης με γνώση. Με σπουδές στη θεολογία και διδακτορικό, αλλά και με γνήσιο Ορθόδοξο βίωμα, μένει απόλυτα
πειθαρχημένος στις εσωτερικές του πνευματικές επιταγές.  Με τη θερμή πίστη του στο πρόσωπο τουΧριστού και την στέρεη θεολογική του παιδεία, αξιώνεται να ορθοτομεί "τον λόγο της αληθείας". Απέναντι στις καταιγιστικές προκλήσεις των καιρών εμμένει στο Ορθόδοξο δόγμα και ήθος, χωρίς συμβιμβασμούς και υποχωρήσεις και μεταδίδει γύρω του, με λόγους και πράξεις, το φως της αληθινής ζωής.