Τιμήθηκαν τα θύματα των ναζιστικών στρατευμάτων στο μνημείο Τζαλάλι και στα Πέντε Πηγάδια

Δύο εκδηλώσεις για τη μνήμη εκείνων που χάθηκαν από τη μανία των ναζιστικών στρατευμάτων έγιναν το Σάββατο 25 Ιουλίου και την Κυριακή 26 Ιουλίου στο μνημείο ΤΖΑΛΑΛΙ και στα Πέντε Πηγάδια της τοπικής κοινότητας  Κλεισούρας  αντίστοιχα στην Πρέβεζα. Οι δύο εκδηλώσεις, οι οποίες διοργανώθηκαν από τον δήμο Ζηρού και τις τοπικές κοινότητες
Παναγιάς και Κλεισούρας, περιελάμβαναν:
*Σάββατο 25 Ιουλίου -Μνημείο «ΤΖΑΛΑΛΙ»
Τέλεση επιμνημόσυνης δέησης.
Κατάθεση στεφάνων.
Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των πεσόντων και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.
*Κυριακή 26 Ιουλίου -Πέντε Πηγάδια.
Τέλεση επιμνημόσυνης δέησης στο μνημείο των Πέντε Πηγαδιών.
Ομιλία για το ιστορικό της εκτέλεσης. Προσκλητήριο
νεκρών.
Κατάθεση στεφάνων.
Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των πεσόντων και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.
Για την επιτυχή οργάνωση των εκδηλώσεων φρόντισαν ο δήμαρχος Ζηρού Νικόλαος Καλαντζής και οι πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Παναγιάς Βασίλειος Λαϊνάς και Κλεισούρας Κωνσταντίνος Τόλης.