Για τα προβλήματα της Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία ενημερώθηκαν οι Αμερικανοί!

Αντιπροσωπεία της ΔΕΕΕΜ «ΟΜΟΝΟΙΑ», συναντήθηκε με τον πρέσβη των Η.Π.Α στην Αλβανία κ. Donald Lu. Ο Γενικός Πρόεδρος της «Ομόνοιας» κ. Λεωνίδας Παππάς ενημέρωσε κ. Lu για τα προβλήματα και τα αιτήματα της Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία παραδίδοντας του και σχετική έκθεση. Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος της Ομόνοιας Χειμάρρας
Φρέντης Μπελέρης και εκπρόσωποι άλλων τοπικών φορέων ενημέρωσαν λεπτομερειακά τον πρέσβη για την χαώδη κατάσταση που επικρατεί στην Χειμάρρα στα θέματα ιδιοκτησίας. Κατάσταση την οποία συντηρούν κρατικοί και επιχειρηματικοί παράγοντες. Ο πρέσβης, που φάνηκε να είναι άριστος γνώστης της επικρατούσας κατάστασης, τόνισε πως η Αλβανία έχει πολύ δρόμο για την καταπολέμηση της διαφθοράς και ειδικότερα στην εξυγίανση του δικαστικού συστήματος. Είπε ακόμα πως η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα είναι σύμμαχος στον αγώνα για την δημιουργία κράτους δικαίου στην Αλβανία που κατ’ επέκταση θα έχει και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων της Ελληνικής Μειονότητας.