Παιχνιδίσματα χελιδονιών σε ηλεκτροφόρα καλώδια χωριού της Θεσπρωτίας...

Η εικόνα ενυπωσιακή από μόνη της. Οπότε περιττεύουν οι περαιτέρω εξηγήσεις... Αυτό μόνο: Παιχνιδίσματα χελιδονιών σε ηλεκτροφόρα καλώδια χωριού της Θεσπρωτίας...