Τη γη της Θεσπρωτίας ανακάλυψαν Κινέζοι και θέλουν να επενδύσουν!

Επενδυτές από την Κίνα, ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε διάφορους τομείς, κυρίως στον πρωτογενή, στην περιοχή της Θεσπρωτίας. Οι τοπικοί φορείς ανέφεραν ότι θα σταθούν  αρωγοί σε βιώσιμες επενδυτικές δραστηριότητες με αναπτυξιακές προοπτικές, οι οποίες θα σέβονται το
περιβάλλον και θα λειτουργήσουν ανταποδοτικάγια την ευρύτερη περιοχή. Οι επενδυτές φάνηκαν
πρόθυμοι να επενδύσουν στην περιοχήκαι να αξιοποιήσουν, αλλά και να ενισχύσουν παραγωγικές δομές. Έμειναν επίσης ενθουσιασμένοι, τόσο με την φυσική ομορφιά όσο και με τις γαστρονομικές προτάσεις του τόπου.