Βοήθεια στους άπορους της Θεσπρωτίας...

Από την Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2015 έως και την Τετάρτη,  5 Αυγούστου 2015 θα υποβάλλονται
ηλεκτρονικά, οι αιτήσεις ένταξης των ωφελουμένων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα   «Επισιτι-στικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).Η Κοινωνική Σύμπραξη Θεσπρωτίας, με
επικεφαλής δικαιούχο την Περιφέρεια Ηπείρου, πρόκειται να υλοποιήσει στην
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, δράσεις του εν λόγω Προγράμματος και συγκεκριμένα :

1) Παροχή υλικής βοήθειας
·  Τρόφιμα (περιλαμβανομένων την διανομή φρέσκων τροφίμων, έτοιμων γευμάτων και βρεφικών τροφών)
·Παιδικά-Σχολικά Είδη –Είδη καθαρισμού –προσωπικής υγιεινής & ρουχισμός
2.Συνοδευτικές Δράσεις
·Αντιμετώπιση κοινωνικού αποκλεισμού ή εκτάκτων αναγκών (π.χ. συμβουλές για οικογενειακή και οικονομική διαχείριση ,ισορροπημένη  διατροφή ,κοινωνική ένταξη παιδιών κ.λ.π).