Η αναστήλωση του ιστορικού γεφυριού της Πλάκας στοίχημα για τους Ηπειρώτες...

Κοινές ενέργειες για την αναστήλωση του Γεφυριού Πλάκας  γίνονται από το υπουργείο Πολιτισμού, ΟΤΑ, τεχνικούς και συλλογικούς φορείς της Ηπείρου. Στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή έναρξη των εργασιών και ολοκλήρωσή τους πριν το τέλος του 2016. Εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Β. Τζουμέρκων και άλλων φορέων, για τις διαδικασίες αναστήλωσης του γεφυριού. Την επίβλεψη έχουν οι Επιστημονικές Επιτροπές του Ε.Μ.Π. και η ΠεριφέρειαΗπείρου θα συντονίζει τις διάφορες δράσεις.