Σπάνια βρίσκει κανείς πλέον πετράδες στη Θεσπρωτία, ενώ παλαιότερα υπήρχαν πολλοί!

Σπάνια συναντά κανείς πλέον πετράδες στη Θεσπρωτία, ενώ παλαιότερα υπήρχαν πολλοί! Και όταν παρουσιάζεται σχετική εργασία, τη διεκπαιρώνουν συνήθως μάστροι από τη γειτονική Αλβανία. Οι κατασκευές και τα έργα των πετράδων της Θεσπρωτίας είναι πολλά και ποικίλα. Ύψωσαν λαμπρά μοναστήρια, περίτεχνες εκκλησίες, σπίτια αρχοντικά και απλά. Γεφύρια
καταπληκτικά, αιωρούμενα πάνω από ορμητικά ποτάμια. Πέτρινες βρύσες, συνήθως στο κέντρο του χωριού, τόπο συνάντησης των γυναικών για άντληση νερού ή για πλύσιμο των ρούχων. Βασικά υλικά τους ήταν η πέτρα, η λάσπη από νερό, άμμος και ασβέστης. Και για να "δένει" περισσότερο το υλικό, κυρίως στην κατασκευή γεφυριών, πρόσθεταν ασπράδι αυγού ή τρίχες ζώων. Τα απαραίτητα και χρήσιμα εργαλεία πολλά και ποικίλα: το καλέμι, το σφυρί, το αλφάδι, το τρίγωνο, η αρίδα, το μακόνι, η γωνιά, το τσοκαντήρι, το σκεπάρνι, ο κολαούζος, το ματσακόνι, η τσάπα, το πριόνι και το πηλοφόρι.