Άρχισαν τα θρησκευτικά πανηγύρια του καλοκαιριού στη Θεσπρωτία, που αποτελούν σημείο παραδοσιακής επικοινωνίας των ανθρώπων!

Άρχισαν τα θρησκευτικά πανηγύρια του καλοκαιριού στη Θεσπρωτία, που αποτελούν σημείο παραδοσιακής επικοινωνίας των ανθρώπων! Και είναι πολλά και ενδιαφέροντα... Μέσα στη φύση, ανάμεσασε πλατάνια, δίπλα σε ποτάμια. Σ' αυτά "ανταμώνονται" τα άτομα. Οι πολλοί γίνονται ένας και ο ένας πολλοί. Τα θρησκευτικά πανηγύρια ήταν και εξακολουθούν να είναι, κάτω από κάποιες προϋποθέσεις μια όαση,  μια στιγμή  ξενοιασιάς και μια ευκαιρία για διασκέδαση. Πανηγύρια γίνονται σε όλα τα χωριά και είναι αφιερωμένα στη μνήμη και στη γιορτή κάποιου αγίου και στην τοπική εκκλησία που φέρενιε και το όνομα του αγίου ή της αγίας. Αλλά τα πανηγύρια θα πρέπει, όσο υπερβολικό και αν φαίνεται αυτό, να αποτελούν και αφορμή όχι μόνο ψυχαγωγίας, αλλά και πνευματικής αναγέννησης,  τόσο
μέσα από τη ζωή του εορτάζοντος αγίου, αλλά και μέσα από τον αναβαπτισμό στην παράδοση.