Μνημείο της φύσης στη Θεσπρωτία έπεσε θύμα της ίδιας της φύσης!

Μια πηγή, που η δημιουργία της χάνεται στο βάθος του χρόνου,  ο "Τζουρλόγγος", στα όρια των χωριών Πολυδρόσου και Πέντε Εκκλησιών Θεσπρωτίας, έπεσε θύμα της ίδιας της φύσης. Οι προσχώσεις από τη χειμωνιάτικη καταιγίδα και η άγρια βλάστηση υπάρχει κίνδυνος να εξαφανίσουν μια πηγή, που έχει συνδεθεί με τα βιώματα πολλών ανθρώπων. Γι' αυτό κάτοικοι του
Πολυδρόσου εκπέμπουν SOS, προκειμένου να διασωθεί. Προς την κατεύθυνση αυτή απευθύνεται προσκλητήριο προς εθελοντές, για προσωπική εργασία.