Σε εξέλιξη το έργο της συντήρησης τοιχογραφιών στην ιστορική μονή Γηρομερίου...

ΒΙΝΤΕΟ με τον ηγούμενο π.Μεθόδιο Ντελή να ξεναγεί μαθητές στο ναό του μοναστηριού...
Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο της συντήρησης των τοιχογραφιών της ιστορικής Ιεράς μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Γηρομερίου στη Θεσπρωτία.Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 115.852,85 €  και χρηματοδοτείται μέσω του έργου «ICE- I.C.E. Innovation, culture and Creativity for a new economy – Περιφέρεια Ηπείρου», στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκή
Εδαφική Συνεργασία “Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013″. Το καθολικό της μονής εσωτερικά παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς στολίζεται από αγιογραφικό διάκοσμο του 16ου και 17ου αιώνα. Το δεύτερο στρώμα των τοιχογραφιών (1679) είναι λαϊκής τεχνοτροπίας της εποχής εκείνης ενώ το πρώτο, του 16ου αιώνα (1568-1590), είναι βυζαντινής τεχνοτροπίας και έχει την μοναδική Λεπτομέρεια τοιχογραφίας 16ου αι.ιδιαιτερότητα ανάμεσα στα μνημεία της Ηπείρου, να συνδυάζει στοιχεία της βυζαντινής τέχνης, που ανήκει στην Κρητική Σχολή και στην σχολή της Δυτικής Ελλάδος, με στοιχεία της Δυτικής τέχνης. Ο εμπνευσμένος αγιογράφος, δυστυχώς, μας είναι άγνωστος. Το τέμπλο του Καθολικού είναι αξιόλογο έργο ξυλογλυπτικής κατασκευασμένο το 1824 και επιχρυσωμένο το 1829. Οι εικόνες του τέμπλου κατασκευάστηκαν το 1824 και είναι έργα του Δημητρίου Παπαδιαμάντη από το Ζαγόρι.