60 ευρώ ανά ημέρα είναι η αξία της ελληνικής ψυχής; 4 φωτογραφίες...

Δεν μας ενδιαφέρει τι έκαναν και τι κάνουν οι πολιτικοί και αν ενήργησαν ή ενεργούν σωστά ή λάθος. Αυτό θα το κρίνει συλλογικά ο λαός. Μακάρι να εξελιχθούν όλα προς το συμφέρον της Ελλάδας. Αναρωτιόμαστε μόνο με πόνο πόσο τελικά αξίζει η ελληνική ψυχή... 60
ευρώ την ημέρα είναι η αξία της;