Και οι αγρότες στην Ήπειρο θέλουν τα Γιάννινα πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2021!

Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  “ΕΝΩΣΗ αγροτών” εκφράζοντας  τον Αγροτικό  χώρο  του  Νομού, χαιρετίζει  και  συμμετέχει  στην  Πανηπειρωτική  συστράτευση  την  οποία  έχει  σημάνει  ο  Δήμος  Ιωαννιτών  με  την  διεκδίκηση  του  τίτλου  “ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΗΠΕΙΡΟΣ,
Πολιτιστική Πρωτεύουσα   της  Ευρώπης  για  το  2021” και  θα είναι  συμπαραστάτης  όσο  διαρκέσει  η  προσπάθεια  αυτή. Η προσπάθεια  αυτή  πιστεύεται  ότι  θα  ευοδωθεί, γιατί   η  πόλη διαθέτει  όλα  τα  χαρακτηριστικά,  που  απαιτούνται  για  την  ανάδειξή  της  σαν  πολιτιστική  πρωτεύουσα.