Ξέφυγα από μικρό κακό, αλλά βρήκα μεγαλύτερο…

Η ηπειρώτικη παροιμία «Ξέφυγα από μικρό κακό, αλλά βρήκα μεγαλύτερο», μας προσγειώνει στην πραγματικότητα. Νομίζουμε μερικές φορές ότι κάποια κακή στιγμή, που
αντιμετωπίζουμε, είναι ό,τι χειρότερο μας έχει συμβεί. Ωστόσο γρήγορα διαπιστώνουμε πως υπάρχουν ακόμη χειρότερα πράγματα, που μπορεί να μας συμβούν.