ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Η βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, που καθυστερούν, μάλλον αδικαιολόγητα,  να αναπτυχθούν  είναι μια πράσινη λύση για την οικονομία τoυ τόπου μας, σε μια περίοδο που η τοπική παραγωγή διανύει παρατεταμένη κρίση.Ο αγροτικός τομέας συμπυκνώνει τις αρνητικές συνέπειες από τα οικονομικά προβλήματα.Οι ορεινές περιοχές έχουν σχεδόν εγκαταλειφθεί και η ύπαιθρος καταρρέει
οικονομικά και κοινωνικά.Στα πεδινά  συντηρείται μια θνησιγενής γεωργία και κτηνοτροφία, με βασικούς μοχλούς τους ανασφάλιστουςοικονομικούς μετανάστες και τις επιδοτήσεις.Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες η βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία αποτελεί από τη φύση της βασικό κεφάλαιο.Ο Αγροτουρισμός και οι εξαγωγές τυποποιημένων αγροτικών προϊόντων ποιότητας, θα είναι, όπως εκτιμάται, από τους ελάχιστους τομείς εισροών χρημάτων την προσεχή περίοδο και μπορούν να καταστούν πρωταγωνιστικοί.Και αυτό,   καθώς θα διαθέτουν ρευστότητα,  όταν σε πολλά επίπεδα της οικονομίας αναμένεται σμίκρυνση δραστηριοτήτων.Οι επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία  δεν έφτασαν ολόκληρες στους παραγωγούς, αφού αντιμετωπίστηκαν από το κράτος  ως «την αγελάδα για άρμεγα» και όχι ως ευκαιρία διαρθρωτικών αλλαγών. Μερικά χαρακτηριστικά μεγέθη και δείκτες:Το 80% των επιδοτήσεων εισπράττεται από το 20% των παραγωγών. Διατίθενται στην αγορά ως βιολογικά προϊόντα το 20%των παραγόμενων με βάση τις αγροτοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν μπορεί να είναι απλά, ο μεταφραστής και ο λογιστής των Κοινοτικών Κανονισμών και Πόρων.Τηρώντας τις υποχρεώσεις του, αφού εισπράττει επιδοτήσεις, πρέπει ταυτόχρονα να ξεκινήσει με ισχυρό κεφάλαιο πόρων μια στρατηγική για την ύπαιθρο.Για να στηριχθεί η τοπική οικονομία, που δέχεται απανωτά χτυπήματα το τελευταίο, κυρίως, διάστημα, χρειάζεται, λένε οι ειδικοί: Να επαναχρησιμοποιηθούν  τα χωριά.Να ενισχυθούν παραδοσιακές καλλιέργειες, την εξωστρέφεια και το εξαγωγικό εμπόριο.Να παράγονται ποιοτικά και άρα ανταγωνιστικά αγροτικά προϊόντα και να ενισχυθεί η μεταποίησή τους.Να υπάρχει διασύνδεση του τουρισμού με την παραγωγική ταυτότητα των περιοχών.